Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan

Language: Tawallammat Tamajaq

Version Information

Copyright Information

© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015